Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is opgesteld n.a.v. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is per 25 mei 2018 van kracht voor alle klanten en leveranciers van Pratissoli.nl

Deze verklaring is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen omtrent de gegevens die wij van u verzamelen.

Om uw gegevens op te vragen, te laten wijzigen of te laten verwijderen, kunt u contact opnemen met ons via onze contact pagina.

Wij maken onderscheid tussen 'online'-, 'offline'- en 'papieren' opslag.

 • Online maken we gebruik van een zelfontwikkelde, beveiligde webapplicatie. Hierin slaan wij gegevens van u op die wij voor de dagelijkse bedrijfsvoering nodig hebben. Denk hierbij aan uw contactgegevens en het inplannen van uw orders.
 • Offline gebruiken we zelfontwikkelde software voor de facturatie, de (afhandeling van) financiën en de boekhouding.
 • Vanuit de offline software maken we eens per jaar een jaarverslag waarin alle relevante online- en offline gegevens worden bewaard in papieren vorm.

Welke gegevens worden opgeslagen ?

 • Online worden de volgende contactgegevens bewaard: uw (bedrijfs)naam, adres(sen), email(s) en telefoonnummer(s). Als u klant bent, worden hier ook uw orders en de bijbehorende gegevens bewaard.
 • Offline bewaren we een kopie van de online gegevens, gekoppeld aan uw facturatie- en bankgegevens, uw facturen en uw betalingsgegevens.
 • Op papier wordt een jaarverslag bijgehouden waarin uw (bedrijfs)naam, facturen en order- en planningsgegevens worden verwerkt.

Waarom slaan we deze gegevens op ?
De gegevens die wij van u verzamelen worden gebruikt om onze werkzaamheden voor u te kunnen uitvoeren, voor de (financiële) afhandeling van deze werkzaamheden en voor onze boekhouding. Uw gegevens zullen in geen geval worden verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan eerdergenoemde.

Hoelang worden de gegevens bewaard ?

 • De online gegevens worden verwijderd indien u langer dan 1 (boek)jaar geen zaken meer met ons heeft gedaan en er geen indicatie is dat dit in de toekomst veranderd.
 • De offline gegevens blijven na het maken van het jaarverslag nog minimaal 1 (boek)jaar bewaard voor overlopende en/of onafgeronde zaken. Zodra alle nog lopende zaken met u zijn afgerond zullen ook deze gegevens verwijderd worden.
 • De papieren opslag bewaren we zolang de belastingdienst dit van ons verlangd.
  Bij het opstellen van deze verklaring is de fiscale bewaarplicht 7 jaar.